#l脿mGi脿uKh么ngKh贸 #hellYeah

M峄 m脿n cho series #l脿mGi脿uKoKh贸 :)))

C么 Annie Duke, t峄憈 nghi峄噋 膽岷 h峄峜 Columbia chuy锚n ng脿nh k茅p – Ng么n ng峄 Anh, T芒m l媒 h峄峜. Sau 膽贸 ti岷縫 t峄 h峄峜 Ph.D, nghi锚n c峄﹗ chuy锚n s芒u Ng么n ng峄 h峄峜 nh岷璶 th峄ヽ (cognitive linguistics) t岷 膼岷 h峄峜 Pennsylvania.
lam-giau-khong-kho

M峄檛 n膬m sau (1991), c么 ng峄玭g theo 膽u峄昳 s峄 nghi峄噋 h峄峜 thu岷璽 膽峄 theo 膽u峄昳 膽am m锚 thu峄 b茅, “k岷 nghi峄噋” truy峄乶 th峄憂g “膽an qu岷” c峄 gia 膽矛nh v脿 theo 膽u峄昳 con 膽瓢峄漬g thi 膽岷 chuy锚n nghi峄噋 c霉ng anh trai t岷 c谩c gi岷 膽岷 t岷 c峄 th岷 gi峄沬 thu峄檆 h峄 th峄憂g World Series of Poker (WSOP).

N膬m 2010, c么 tr峄 th脿nh qu谩n qu芒n (hi峄噉 l脿 n峄 qu谩n qu芒n duy nh岷) c峄 gi岷 膽岷 th瓢峄漬g ni锚n – Texas hold’em – do 膽脿i NBC t峄 ch峄ヽ v脿 gi脿nh gi岷 th瓢峄焠g $500,000.

T铆nh 膽岷縩 h岷縯 n膬m 2013, c么 膽茫 gi脿nh 膽瓢峄 kho岷g $4,270,000 t峄 c谩c gi岷 膽岷 chuy锚n nghi峄噋. Ngo脿i ra c么 c貌n vi岷縯 s谩ch h瓢峄沶g d岷玭 ch啤i b脿i Texas hold’em v脿 s谩ng l岷璸 ra v脿i t峄 ch峄ヽ, hi峄噋 h峄檌 li锚n quan.

T煤m v谩y l岷 v脿i d貌ng…

  • Annie l脿 v铆 d峄 膽i峄僴 h矛nh cho vi峄嘽 谩p d峄g ki岷縩 th峄ヽ (t芒m l媒 h峄峜) 膽瓢峄 h峄峜 峄 tr瓢峄漬g v脿o th峄眂 ti峄卬 cu峄檆 s峄憂g v脿 膽茫 paid off $_$
  • D貌ng 膽峄漣 x么 膽岷﹜, ko ai bi岷縯 ng脿y mai r峄搃 s岷 ra sao. Th么i th矛 c峄 s峄憂g vui v岷, theo 膽u峄昳 膽am m锚 馃榾
  • B脿i d峄媍h ko c峄 xu媒 cho vi峄嘽 ngh峄 h峄峜 l岷璸 startup or 膽i ch啤i b脿i =))) Truy峄乶 th么ng b岷 ch岷 x瓢a gi峄 m茅o m贸, tr谩 h矛nh. M矛nh ko tin (ho脿n to脿n) v脿o m岷 c芒u chuy峄噉 膽贸 v矛 th岷 n贸 too good to be true

Ngu峄搉 l瓢峄 d峄媍h: Wiki, NPR

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *